راه موفقیت
موفقیت ، شدن آن چیزیست که میخواهید در زندگی باشید


بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 5 شهریور 1389
خلاصه كتاب : بیندیشید و ثروتمند شوید : ناپلئون هیل

فصل 6: تخیل: كارگاه ذهن

● خیال
كارگاهی است كه در ان تمام برنامة‌های ناشی از انسان شكل می گیرد. عمل به كمك قوة تخیل ذهن جاری می‌شود.
● ذهن خیالی انسان به دو شكل تصور خلاق و تصور مصنوعی عمل
می‌كند.
تصویر مصنوعی: این ذهنیت چیزی را خلق نمی‌كند بلكه صرفاً به استناد
تجربه، آموزش و مشاهدات دریافتی گذشته كا رمی‌كند كه اغلب مخترعین از آن استفاده می‌كنند.
تصور خلاق: انسان به كمك این ذهنیت الهامات را دریافت می‌كند. به وسیله
این ذهنیت است كه نقطه‌نظر‌های جدید به انسان منتقل می‌شود به كمك این ذهنیت است كه شخص می‌تواند با ذهن نیمه هوشیار سایرین ارتباط برقرار سازد.
● اگر اراده‌ای
باشد، راهی وجود دارد.

فصل 7
: برنامه‌ریزی سازان یافته

● هیچ كس به تنهایی
تجربه،‌آموزش، توانایی و دانش كافی ندارد كه با ان به ثروت كلان برسد. بدون همكاری دیگران این مهم امكان پذیر نیست.
در صورت شكست هر برنامه، برنامة بعدی را به
اجرا بگذارید. اگر نخستین برنامه انتخابی شما با موفقیت همراه نبود، جای ان را با برنامه دیگری تغییر دهید و انقدر ادامه دهید تا برنامه‌ای مؤثر و مفید بیابید. با هوش ترین افراد بدون داشتن برنامه‌هیا معین و عملی نمی توانند موفق شوند. این حقیقت مهم را به ذهن بسپارید. وقتی برنامه‌ای به شكست منتهی می‌شود بدانید كه شكست موقتی، به مفهوم ناكامی دائمی نیست.
● انسان تا زمانی كه خود را شكست خورده نپندارد،
شكست خورده نیست .


ادامه مطلب...
ارسال توسط R M
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 5 شهریور 1389
خلاصه كتاب : بیندیشید و ثروتمند شوید : ناپلئون هیل

فصل 1: اندیشه ثروت است
به راستی كه اندیشه ثروت و دارایی است. دارایی قدرتمندی كه قوتی با هدف مشخص، عدم راسخ و اشتیاق سوزان تركیب می‌شود، راه رسیدن به ثروت را به روی شما می گشاید. وقتی كسی عمیقاً می‌خواهد به خواستة خود برسد مطمئناً به هدفش می‌رسد. مهمترین امر ساختن اندیشه است، وقتی كسی به واقع برای چیزی آماده می‌شود به آن می‌رسد.
به راستی اگر انسانها پای عقیده خود بایستند و به هدف خود بچسبند و آنقدر مداومت كنند تا خواسته آنها به وسواسی دایمی مبدل گردد، چه اتفاقها كه نمی افتد.

فرصت:
●  
فرصت پشت در حیاط خلوت شما كمین می‌كند، گاه به صورت بدبیاری ظاهری می‌شود، گاه شكل شكست موقتی می‌گیرد، به همین دلیل است كه خیلی‌ها نمی توانند فرصت مناسب را تمیز دهند.
 ●
می توان با استفاده از اصول مشخص و شناخته شده انگیزه ناملموس اندیشه را به صورت مادی تبدیل كرد.
 ●
یكی از علل عمده شكست و ناكامی این است كه در برخورد با مشكلات موقتی متوقف می‌شویم و دست از تلاش بر می‌داریم.
 ●
هرگز به گفتة دیگران دست از كار نكشید و قبل از موفقیت شكستهای موقتی را بپذیرید.
 ●
نظریه سالم تنها چیزی است كه بری رسیدن به آن نیاز دارید.
وقتی ثروت به سوی شما جاری می‌شود، حركتی بس سریع دارد، با تنعم همراه است، آنگونه كه تعجب می‌كنید كه در این چند سال كجا پنهان بوده است بدانید كه این موضوع مهمی است. این را هم بدانید كه ثروت نصیب كسانی می‌شود كه سخت كوشند و از مداومت لازم برخوردارند. وقتی اندیشیدن را شروع می‌كنید و ثروتمند می‌شوید در می‌یابید كه ثروت بایك حالت ذهنی آغاز می‌شود، باید هدف شخصی داشته باشید.
موفقیت از آن كسانی است كه ذهنیت موفق دارند .
شكست از آن كسانی است كه بی تفاوت اجازه می‌دهند ذهنیت شكست در آنها نفوذ كند .
ما نمی‌خواهیم آنچه را نمی‌فهمیم باور كنیم ما محدودیتهایمان را معیار سنجش مان قرا رمی‌دهیم. «بلكه باید بدانیم چه می خواهیم»
ما باید بدانیم مسلط بر سرنوشت خود هستیم، ما كاپیتان روح خودهستیم، زیرا این قدرت را داریم كه افكار خود را كنترل كنیم. مغز ما با افكاری كه در ذهن خود داریم عجین می‌شود.و در شرایطی قرار می‌گیرد كه نیروی انسانها و وضعیت زندگی را كه با شرایط افكار ما سازگاری دارند هماهنگ می‌كند».
قبل از اندوختن ثروت كلان باید اذهان خود را از اشتیاق به ثروت انباشته كنم. اگر طالب پول هستیم باید ذهنیت پول داشته باشیم تا اشتیاق به ثروت ما را به طرحی مشخص برای دستیابی به آن مجبور كند».

فصل 2: اشتیاق نقطه شروع همه موفقیتها

  آنچه را مغز انسان تصور و باور كند به آن می‌رسد
  رمز موفقیت: كسی كه پلهای پش سرش را ویران می‌كند، برای خود راه بازگشتی باقی نمی‌گذارد، یا باید پیروز شود و یا از بین برود.
  هركس كه طالب پیروزی است باید كشتیها و پلهای پشت سرش را در آتش بسوزاند و راههای عقب نشینی را برخود ببندد.
اینگونه است كه می‌توان ذهن را در شرایط اشتیاق سوزان برای پیروزی قرارداد و این شرایط لازم موفقیت است.
  شش راه برای تبدیل اشتیاق به طلا:
1)   مبلغ مورد نیاز خود را دقیقاً مشخص سازد.
2 )  مشخص كنید برای رسیدن به هرچیز، باید چه چیز را از دست بدهید.
3 )  تاریخ مشخصی برای دستیابی به هدف خود درنظر بگیرید.
4 )  برنامه‌ای قطعی برای اجرای برنامه خود بریزید.
5 )  دربارة از خودگذشتگی خود تصمیم بگیرید.
6 )  یادداشت خود را به صدای بلند، روزی دوبار بخوانید و باور كنید كه صاحب این پول و دارایی شده‌اید.
در كار برنامة ریزی برای ثروتمند شدن به كسی اجازه ندهید كه رویای شما را از بین ببرد. باید با موفقهای روزگار و دوران گذشته خود آشنا شوید. باید با زندگی كسانی آشنا شوید كه رؤیای آنچه را كه ارزشمند است به دنیای ما ارزیانی داشته است؛ به من و شما امكان داده است تا استعدادهای خود را بروز هیم.
  هرقدر در زندیگ بخواهیم و توقع داشته باشیم همان اندازه بدست می‌آوریم»
  برای هركدام از ما راهی وجود دارد، اگر خوب گوش بدهیم كلمات مناسب خود را می‌شنویم.ادامه مطلب...
ارسال توسط R M
بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 14 مرداد 1389
روان شناسی خود باوری
باورهای غلط احساساتمان را تغییر دهیم…
فكر خود را تغییر دهیم تا احسا سمان متحول شود
بعضی اوقات به خود می گوییم كه زندگی مان همین است
كه هست و تا همیشه همین گونه ادامه خواهد داشت
با باز نگری درنحوه تفكرو ا حسا سمان زندگی خود را متحول سازیم :
{باورهای غلط} مجبوریم همان گونه احساس كنیم كه باشیم
و انتخاب دیگری نداریم.
{باور های درست} بر خلاف تصور انتخابهای متعددی
داریم پس انتخاب كنیم .
-------------------

{باورهای غلط} اشخاس ویا چیز های دیگر سبب می شوند
كه چنین احساسی داشته باشیم.
{باوهای درست} ممكن نیست ؛ نباید افراد یا چیزهای دیگر
احساسمان را در دست بگیرند.
----------------------

{باورهای غلط} خودمان را نمی توانیم قبول كنیم به شرط این كه
افراد دیگر تاییدمان كنند.
{باورهای درست} تفكرمان را تغییر دهیم مهم وضروری نیست كه
همه مارا تایید كنند یا نه.
--------------------

{باورهای غلط} احساس بی ارزشی می كنیم اگراشتباهی مرتكب
شویم نمی توانیم دیگركاردرستی راانجام دهیم .
{باورهای درست}چون ماجایزالخطا هستیم و همه اشتباه
می كنیم پس مثل دیگران حق اشتباه كردن را داریم.
---------------------

{باورهای غلط} می توانیم رفتارها و احساسات دیگران را كنترل كنیم.
{باورهای درست} تلاش نكنیم رفتارهمه ی افراد را تحت
كنترل خود درآوریم
چون فقط می توانیم رفتار خودمان را كنترل كنیم..
---------------------

بیاییم روش فكر كردنمان را تغییر دهیم به (خود) و رفتارهای
خویش متمركز شویم
آن وقت احساس و افكار مانسبت به زندگی و همه چیز عوض خواهد شد…
ودر پایان باید گفت كه :
وز حادثه ی زمان زاینده مترس وزهرچه رسدچو نیست پاینده مترس
این یكدم نقد رابه عشرت بگذار از رفته میندیش و ز آینده مترس


ارسال توسط R M
بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 12 مرداد 1389

علی ابن ابیطالب : سخنان شما سنگهای سخت را نرم می کند

 

علی ابن ابیطالب : در فتنه ها همچون بچه شتر باش که نه پشت دارد تا بر آن سوار شوند و نه پستانی که از آن شیر بدوشند .

 

علی ابن ابیطالب : دعوت کننده ای که فاقد عمل باشد مانند تیر اندازی است که کمان او زه ندارد

 

علی ابن ابیطالب : و تاجهای تفاخر را فرو نهید

 

علی ابن ابیطالب : کسی که بر مرکب شکیبایی سوار شود به پیروزی نهایی دست می یابد

 

علی ابن ابیطالب : چه زشت است کوچکی به هنگام نیاز و سرکشی به هنگام بی نیازی

 ادامه مطلب...
ارسال توسط R M
بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 12 مرداد 1389

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم . هلن کلریا چنان نمای که هستی، یا چنان باش که می نمایی. بایزید بسطامیراه آشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده است .  ارد بزرگ
هیچگاه اظهارات و گفته های یک فرد خشمگین را در حین مشاجره فراموش نکن. هنری بیچربهترین روش درمان خشم ، تإخیراندازی می باشد. سنکادرون من جایی است که تنها در آن زندگی می کنم . جبران خلیل جبرانارزش پیمان شکن ، باندازه کفن هم نیست .  ارد بزرگبه راستی که شماری بسیار از مردم با یاوه گویی های خود نشان می دهند که میان تهی هستند اما اندکی از آنان نیز با سکوت خود نشان می دهند که الهی هستند. تاولر
ادامه مطلب...
ارسال توسط R M
(تعداد کل صفحات:48)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]  

تبلیغات
آرشیو مطالب
نظر سنجی
به نظر شما چه چیزی باعث موفقیت می شود ؟
صفحات جانبی
پرفروش ترین ها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات