تبلیغات
راه موفقیت - پنج تیمی كه هر سازمان نیاز دارد.
راه موفقیت
موفقیت ، شدن آن چیزیست که میخواهید در زندگی باشید


بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 30 فروردین 1389

پنج تیمی كه هر سازمان نیاز دارد.

كار تیمی، تیم های كاری موفق و ساختن تیم در سازمانها از موضوع های داغ مورد بحث روز هستند. تیم های موفق و كار تیمی اهداف استراتژیك شما را برآورده می سازند. كار تیمی موفق سبب افزایش توان انجام كار هر كدام از كارمندان شما می شود و به شما كمك می كند بهتر به مشتریان خود خدمات بدهید.

اگر شما یك تیم كاری دارید كه اكنون فعال است، ابتدا باید مشخص كنید سازمان شما به چه فعالیتهای تیمی احتیاج دارد و از كدامیك از آنها می تواند پشتیبانی كند. تیم ها به منابع و به خصوص زمان نیاز دارند. راندمان تیم شما زمانی در اوج است كه:

ــ یك گروه از كارمندان مختلف در آن بتوانند با یكدیگر مشاركت كنند.

ــ تعداد تیم ها را محدود كنید تا میزان مشاركت كاركنان را افزایش دهید.

ــ تیم ها زمانی را برای شركت در جلسات منظم قرار دهند.

ــ شما احتیاج به اهداف دوره ای دارید، كه باید برای هر تیم تعریف شود.

ــ از هر جلسه خلاصه و نتایج یادداشت شده و اجرا شوند.

ــ تیم ها با اضافه كردن كارمندان جدید جاودانه می شوند.

هر سازمان به پنج تیم كاری نیاز دارد. البته می توان تیم ها را به گونه ای دیگر هم سازماندهی كرد ولی توصیه بنده این پنج تیم كاری است.

 

تیم رهبری

معمولاً رئیس، مدیر یا سرپرست قسمت هستند. تیم رهبری گروهی كه باید با همكاری یكدیگر سازمان شما را رهبری كنند. تیم رهبری مسئول اهداف استراتژیك سازمان شماست. تیم رهبری نقشه می ریزد، اهداف را تعیین می كند، رهنمودها را فراهم می كند و سازمان را مدیریت می كند.

تیم محرك

این تیم در سازمان های مختلف نام های مختلفی دارد. این تیم طرح هایی را ارائه می كند و فعالیتهایی را انجام می دهد تا در كارمندان رمق و انگیزه مثبت ایجاد كند. وظایف این تیم می تواند شامل تهیه ناهار، برنامه ریزی برای سفرهای تفریحی، ایجاد صندوق های حمایتی برای مشكلات كارمندان و غیره باشد. این تیم می تواند وقایع مهم و مثبت سازمان را جشن بگیرد، یا برای روز تولد افراد یا نوزاد تازه بدنیا آمده آنها تبریكاتی در نظر بگیرد یا برای آنها جشن بگیرد. این تیم می تواند اسپانسر یك تیم ورزشی شود. این تیم می تواند بساط سرگرمی و دلگرمی پرسنل را فراهم می كند و تنها محدودیت آن تخیل افراد این تیم است.

 

تیم ایمنی و بهداشت

این تیم مراقب ایمنی افراد در محل كار است. این تیم آموزش های لازم بهداشت و ایمنی را برگزار می كند. جلسات ماهیانه ایمنی بسیار مهم و ضروری است حتی آموزشهایی برای خانواده كارمندان می تواند ارائه شود. رعایت بهداشت و پاكیزگی محیط با همكاری كارمندان بسیار اهمیت دارد و باید توسط این تیم پی گیری شود.

 

تیم رفاه كارمندان

تیم رفاه بر روی سلامتی و تناسب اندام كاركنان كار می كند. از آن جمله می توان به ارائه برنامه های پیاده روی، دو و همچنین انجام آزمایشات دوره ای مانند آزمایش خون و فشار خون از جمله فعالیت های این تیم هاست.

 

تیم ارتباط و فرهنگ

این تیم كار می كند تا فرهنگ لازم برای رسیدن به موفقیت سازمان را تعریف و ایجاد كند. این تیم همچنین ارتباط دو طرفه را آموزش می دهد تا مطمئن شود در سازمان شما كارمندان زنجیره دستورات را رعایت می كنند. این تیم می تواند به صورت هفتگی روزنامه تهیه كند، آخرین رخدادهای سازمان را بیان كند. و هر سه ماه در زمینه میزان رضایت كارمندان تحقیق كند. و مشكلات را پیدا كرده و برای رفع آنها با تیم رهبری مشورت كند و در صورت نیاز پیشنهاد استخدام نیروی جدید كند. نكته اینجاست كه این تیم زمانی به اوج موفقیت می رسد، كه دو تیم قبلی كار خود را بدرستی انجام دهند.

 

شاید اگر شما به عنوان مدیر یك سازمان این مقاله را بخوانید بگویید خوب اینكه می شود افزایش هزینه؟! ولی بدانید كه شما اگر اكنون این تیم ها را ندارید و این اقدامات را برای پرسنل خود انجام نمی دهید. هزینه زیادی برای پرسنل خود می كنید ولی این هزینه آنقدر نیست كه به آنها اجازه دهید با فراغ خاطر و عشق به كار معجزه درونی خود را بروز دهند.

این كار اخیراً در چند سازمان انجام شده است. و با وجود مخالفت و مقاومت بعضی از مدیران نتیجه آن افزایش رغبت پرسنل برای شركت در این تیم ها و همینطور افزایش تعهد و میزان مشاركت آنها در رسیدن به اهداف سازمان بوده است. كه همه اینها در نهایت منجر به یك سازمان قوی و رو به رشد است كه پرسنل با تعصب آن را به سوی موفقیت سوق می دهند.


http://www.yadbegir.com

تیم رهبری

معمولاً رئیس، مدیر یا سرپرست قسمت هستند. تیم رهبری گروهی كه باید با همكاری یكدیگر سازمان شما را رهبری كنند. تیم رهبری مسئول اهداف استراتژیك سازمان شماست. تیم رهبری نقشه می ریزد، اهداف را تعیین می كند، رهنمودها را فراهم می كند و سازمان را مدیریت می كند.

تیم محرك

این تیم در سازمان های مختلف نام های مختلفی دارد. این تیم طرح هایی را ارائه می كند و فعالیتهایی را انجام می دهد تا در كارمندان رمق و انگیزه مثبت ایجاد كند. وظایف این تیم می تواند شامل تهیه ناهار، برنامه ریزی برای سفرهای تفریحی، ایجاد صندوق های حمایتی برای مشكلات كارمندان و غیره باشد. این تیم می تواند وقایع مهم و مثبت سازمان را جشن بگیرد، یا برای روز تولد افراد یا نوزاد تازه بدنیا آمده آنها تبریكاتی در نظر بگیرد یا برای آنها جشن بگیرد. این تیم می تواند اسپانسر یك تیم ورزشی شود. این تیم می تواند بساط سرگرمی و دلگرمی پرسنل را فراهم می كند و تنها محدودیت آن تخیل افراد این تیم است.

 

تیم ایمنی و بهداشت

این تیم مراقب ایمنی افراد در محل كار است. این تیم آموزش های لازم بهداشت و ایمنی را برگزار می كند. جلسات ماهیانه ایمنی بسیار مهم و ضروری است حتی آموزشهایی برای خانواده كارمندان می تواند ارائه شود. رعایت بهداشت و پاكیزگی محیط با همكاری كارمندان بسیار اهمیت دارد و باید توسط این تیم پی گیری شود.

 

تیم رفاه كارمندان

تیم رفاه بر روی سلامتی و تناسب اندام كاركنان كار می كند. از آن جمله می توان به ارائه برنامه های پیاده روی، دو و همچنین انجام آزمایشات دوره ای مانند آزمایش خون و فشار خون از جمله فعالیت های این تیم هاست.

 

تیم ارتباط و فرهنگ

این تیم كار می كند تا فرهنگ لازم برای رسیدن به موفقیت سازمان را تعریف و ایجاد كند. این تیم همچنین ارتباط دو طرفه را آموزش می دهد تا مطمئن شود در سازمان شما كارمندان زنجیره دستورات را رعایت می كنند. این تیم می تواند به صورت هفتگی روزنامه تهیه كند، آخرین رخدادهای سازمان را بیان كند. و هر سه ماه در زمینه میزان رضایت كارمندان تحقیق كند. و مشكلات را پیدا كرده و برای رفع آنها با تیم رهبری مشورت كند و در صورت نیاز پیشنهاد استخدام نیروی جدید كند. نكته اینجاست كه این تیم زمانی به اوج موفقیت می رسد، كه دو تیم قبلی كار خود را بدرستی انجام دهند.

 

شاید اگر شما به عنوان مدیر یك سازمان این مقاله را بخوانید بگویید خوب اینكه می شود افزایش هزینه؟! ولی بدانید كه شما اگر اكنون این تیم ها را ندارید و این اقدامات را برای پرسنل خود انجام نمی دهید. هزینه زیادی برای پرسنل خود می كنید ولی این هزینه آنقدر نیست كه به آنها اجازه دهید با فراغ خاطر و عشق به كار معجزه درونی خود را بروز دهند.

این كار اخیراً در چند سازمان انجام شده است. و با وجود مخالفت و مقاومت بعضی از مدیران نتیجه آن افزایش رغبت پرسنل برای شركت در این تیم ها و همینطور افزایش تعهد و میزان مشاركت آنها در رسیدن به اهداف سازمان بوده است. كه همه اینها در نهایت منجر به یك سازمان قوی و رو به رشد است كه پرسنل با تعصب آن را به سوی موفقیت سوق می دهند.


http://www.yadbegir.com


ارسال توسط R M
تبلیغات
آرشیو مطالب
نظر سنجی
به نظر شما چه چیزی باعث موفقیت می شود ؟
صفحات جانبی
پرفروش ترین ها