راه موفقیت
موفقیت ، شدن آن چیزیست که میخواهید در زندگی باشید


بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 12 مرداد 1389

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم . هلن کلریا چنان نمای که هستی، یا چنان باش که می نمایی. بایزید بسطامیراه آشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده است .  ارد بزرگ
هیچگاه اظهارات و گفته های یک فرد خشمگین را در حین مشاجره فراموش نکن. هنری بیچربهترین روش درمان خشم ، تإخیراندازی می باشد. سنکادرون من جایی است که تنها در آن زندگی می کنم . جبران خلیل جبرانارزش پیمان شکن ، باندازه کفن هم نیست .  ارد بزرگبه راستی که شماری بسیار از مردم با یاوه گویی های خود نشان می دهند که میان تهی هستند اما اندکی از آنان نیز با سکوت خود نشان می دهند که الهی هستند. تاولربا این نگرش پیش بروید که همه چیز خدای گونه است و همه کس خدای گونه رفتار میکند، اگر شما همچون خدا با آنان رفتار کنید . سوامی راما تیرتا

نگاه زمینیان ،  تهی است از انوار آسمانیان . ارد بزرگ

مشغول نبودن با زنده نبودن یکی است . ولتر

کسی که ندای درونی خود را می شنود، نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد. جلال الدین رومی

سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم . مارکوس گداویر

کسی که می ماند و نمی پرد به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است. ارد بزرگ

نصیحت؟ عاقلین به آن احتیاجی ندارند . احمق ها آن را قبول نمی کنند. بنیامین فرانکلین

محبت نیرومندترین جادوها است. گولاس

خودآختگی قابلیتی است که بسیاری ندارند . ارد بزرگ

باید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمی دانید. مونت کیو

نظم , اولین قانون طبیعت است . کارنگی

ما در بین کسانی که با ما هم عقیده اند، احساس آرامش داریم، ولی وقتی بزرگ می شویم که بین کسانی باشیم که با ما هم عقیده نباشند. فرانکآینده جوانان را از روی خواسته ها ، و گفتار ساده اشان ، می توان پی برد ، نپنداریم که میزان دارایی و یا امکانات آنها ، دلیلی بر پیروزی و  شکست آنهاست ، تنها مهم خواسته و آرزوی آنهاست . ارد بزرگ

قلب زن پرتگاهی است هولناک که عمق آن را نمی توان حدس زد . لامارتین

اشتغال به هر کاری بهتر از تنبلی و بیکاری است . اسمایلز

نکات سخت هم اساسی ساده دارند . ارد بزرگ

زن ها جنگ ها را شروع می کنند و مردها آن ها را ادامه می دهند . ارنست همینگوی

لبخند زن دردو موقع آسمانی و فرشته مانند است : یکی هنگامی که برای اولین بار با لبخند به معشوق می گوید دوستت دارم ودیگر هنگامی که برای اولین بار به روی نوزادش لبخند می زند . ویکتور هوگو

بهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند . توانگران از دوستی چیزی نمی دانند . موزارت

مردی که همسرش را به درشتی بیرون می کند ،  به اشک به دنبالش خواهد دوید . ارد بزرگ

همیشه به خاطر داشته باش هرگاه به قله رسیدی، همزمان دره ای عمیق نیز در کنارش دهان باز خواهد کرد. اگر می خواهی به بهشت دست پیدا کنی، ریشه های تو باید در خود جهنم پا بگیرند. اشو

اگر شاد بودی آهسته بخند تا غم ناراحت نشه و اگر غمگین بودی آرام گریه کن تا شادی نا امید نشه . چارلی چاپلین

سرود طبیعت ضربانی ملایم و کشیده دارد . ارد بزرگ

چنانچه به خورشید نگاه کنی ، سایه ای نخواهی یافت . هلن کلر

خداوند برای ما نیکی و شادی را پسندیده است این ماییک که از میان هزاران شادی به دنبال حاشیه غمگین شادی ها می رویم . فرانک

تواضع بی جا آخرین حد تکبر است . لابرویر

صاحبان اخلاق، روح جامعه خود هستند . امرسون

ای بشر گرچه خلق شده ای ولی برخیز و ثابت کن که اشرف مخلوقاتی . کارلایل

برای نوشیدن شهد بهشت ، هموار نگاهت به راستی باشد و درستی . ارد بزرگ

یک زن قشنگ و نیکو صورت در نظر زیباست ، ولی یک زن خوب و نیکو سیرت در قلب انسان جای دارد . ناپلئون

مهم نیست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگی کرده ام. مهم این است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاری داشته ام . جوجیا اوکیف


شور و هیجان ذاشته باش ، اما هرگز عقل و منطق را کنار مگذار . لخ والسا

زیبارویی که می داند زیبایی ماندنی نیست پرستیدنی ست. ارد بزرگ

این ذهن است که ذهن را جلب می کند، فقط درست ها می آیند و ما به وسیله ناخودآگاهی هدایت می شویم زیرا ناخودآگاه می داند . ک.گ.یونگکسی که ندای درونی خود را می شنود، نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد. مولانا جلال الدین بلخیبرای آنکه روانت را بپروری ، ابتدا با خود یکی شو . ارد بزرگزمانی دراز نگرانیم که چگونه زنده بمانیم، بعد خود را دل مشغول چگونه نمردن می کنیم این است تمایز هوشمندانه. فرویداراده انسانی ، در پهلوی مقدرات او ایستاده و چرخ تکامل او را اداره می کند . فیثاغورثدر شگفتم که سلام آغاز هر دیداری است ولی در نماز پایان است. شاید بدین معناست که پایان نماز آغاز دیدار است. دکتر علی شریعتیکیهان دارای ساختاری هدفمند است . این ساختار به آن پویایی بخشیده ، و برآیندی شگرف ، در آن بر جای می گذارد . ارد بزرگاگر مژده ای برای کسی داری ، در دادن آن عجله کن . مریاکبرگهای کتاب به منزله ی بالهایی هستند که روح ما را به عالم روشنایی پرواز می دهند . ولترکاهلی خشم بدن را در پی دارد و چه زود با لرزش و تلاتم آن را بروز می دهد . ارد بزرگوظیفه اصلی و اساسی کلمه قدرت این است که در خوشبختی بشر بکوشد. هانری دورلئانامید جزیی از خوشبختی است. ژوبرحقیقت انکارناپذیر است. بدخواهی ممکن است به آن حمله کند. ممکن است نادانی آن را به استهزا بگیرد. اما سرانجام حقیقت پایدار خواهد بود. سر وینستون چرچیلکودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن نخستین گام های  قهرمانی است  .  ارد بزرگوقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش هم دوست واقعی باشد . امرسونکار ما نماینگر قابلیت های ماست . گوتهسفر ، نای روان است برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا . ارد بزرگکسی که سعی می کند بطرف هدف نهایی قدم بردارد مانند مسافری است که شب هنگام از کوه بالا می رود زمانی که به قله آن رسید چندان به ستارگان نزدیک نیست اما آنها را بهتر می بیند. تانریهر کس با استعدادهایی خلق شده که باید آنها را به کار بندد . به کار بستن آنها ، بزرگترین سعادت در زندگی هر فرد است . گوتهتن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیکو سراغ ندارم . ارد بزرگبزرگترین سعادت فرار از فلاکت است. الیوتخواستار سعادت دیگران بودن بزرگترین خوشبختی هاست. الثررحاسد بر من حسد می ورزد بی آن که خود بداند . جبران خلیل جبرانبازده خرد برای اهل معنا ، کلام سکرآور است . ارد بزرگحسن شهرت و نام نیک بزرگترین سعادتهاست. شیللردوست برای آن است که نیازت را برآورد نه اینکه تهی بودنت را پر کند . جبران خلیل جبرانسعادت دیگران بخشی مهم از خوشبختی ماست. رنانبرای شناخت آدمیان ، بجای کنکاش در اندیشه تک تک آنها ، بدنبال شناخت پیشوای انگاره و خرد آنها باشید . ارد بزرگهنگام نیکبختی است که باید بیمناک بود.هیچ چیز تهدید آمیز تر از سعادت نیست. موریس مترلینگسعادت مانند توپ فوتبال است وقتی از ما دور می شود دنبال آن می دویم و وقتی می ایستد با یک ضربه آنرا از خود دور می سازیم. شاتو بریانخموشی ، دری به سوی نگاه ژرف تر است . ارد بزرگقهرمان واقعی کسی است که سبب خوشی دیگران می گردد. مونترلانآنها که غایبند ، کمال مطلوب اند . حاضرین معمولی و پیش پا افتاده اند . گوتهاگر نتوانیم آزاد زندگی نمائیم ، بهتر است مرگ را با آغوش باز استقبال کنیم . مهاتما گاندیرایزنی که کار ، اجرایی می کند ، قابل اعتماد نیست . ارد بزرگسعادت مثل پروانه ای است که روی برگهای گل بخواب رفته باشد به مجرد اینکه نزدیکش بروی بالهای خود را باز کرده و در فضا پرواز می کند. آندره توریهبرای اینکه بشر بتواند در دنیا خوشبخت زندگی کند باید از قسمتی از توقعات خود بکاهد. شامفوربرای دلهره شبانگاهان ، نسیم گرما بخش خرد را همراه کن . ارد بزرگاحمق هیچوقت سعادتمند نمی شود. سیسروندوستی با کار ، عشق به زندگی است . جبران خلیل جبرانفرمانبری بسیار کم خطرتر از فرمان راندن است . تامس ا کمپیسکار ، بهترین تسکین دهنده ، افکار پریشان ، و غم است . ارد بزرگسیاست، هنر به دست آوردن پول از ثروتمندان و رای از فقرا به بهانه حفاظت هرکدام از این دو دسته از دیگری می باشد . اسکار آمرینگربرای انکه در زندگی دچار لغزش نشوی همواره قلب خود را پاک نگه دار. کارلایلستایشگر همیشه بر ستایش شونده در حال پیشی گرفتن است . او یاد می کند و دلدار برآورده می سازد . ارد بزرگبدبختی می تواند به ما بیاموزد که خوشبخت باشیم. ژول رومنخوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم، اما می توانیم این حق را به خود دهیم که در آرزوی آن باشیم. آنتوان چخوفخوشبختی تنها در علم نیست ، بلکه در طریقه استفاده از آن است. اوگاریوساده باش ، آهوی دشت زندگی ، خیلی زود با نیرنگ می میرد . ارد بزرگراز خوشبختی در این است که کاری را که مجبور به انجام آن هستید دوست بدارید . هاکسلیمادر جلوه حق است رضایت خداست باید خدا را راضی نگاه داشت. اناتول فرانسکسی که همسر و کودک خویش را رها می کند ، در پی خفت ابدیست . ارد بزرگمحبت را به هیچ چیز تشبیه نتوان کرد زیرا که هیچ چیز دقیق تر و لطیف تر از محبت نیست. سمنون محباگر شخصی باعث رنجش شما می شود، به این دلیل است که خود در اعماق وجود خود رنج می کشد و رنج او لبریز می شود. بنابراین او مستحق مجازات نیست بلکه نیازمند کمک است. این همان پیام او برای شما است. تیک نات هانانسان جائزالخطاست بخشاینده خداست. الکساندر پوپبخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است .  ارد بزرگکلمه "نه" در زبان یک زن به معنی جواب منفی نیست. سر فیلیپ سیدنیفصیح ترین زبان عمل است . شکسپیربرای آنکه پرواز کنی ، پیکر خویش را به حال خود رها مکن . ارد بزرگاز دیروز بیاموز برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش . آلبرت انیشتنتنها نشان زندگی رشد کردن است . جان هنریصداقت نخستین فصل دفتر دانایی است . تامس جفرسنبیچاره مردمی که فرمانروایانش  رایزن ! ، و رایزنانشان فرمانروا هستند .  ارد بزرگای شکست من ، جسارت جاویدان من ! من و تو به توفان می خندیم . جبران خلیل جبرانکسی که می تواند انجام می دهد و کسی که نمی تواند به دیگران یاد می دهد . جرج برنارد شاوبه هنگام نکوهش هنگامه باران ، به بهره اش نیز بیاندیش . ارد بزرگآنچه سبب امنیت روح می شود ایمان است . گارودیغیر ممکن ها را انجام دادن نوعی لذت است . والت دیسنیانسانیت نیازمند حقیقت است . بیکنشهامت گله ، ناشی از چوپان بیدار است . ارد بزرگتنها زندگی ارزشمند است که صرف دیگران شود . آلبرت انیشتندر دردها دوست را خبر نکردن خود یک عشق ورزیدن است. علی شریعتیدر زندگی نادان سرانجام یک گره  ، صدها گره باز نشدنی است  . ارد بزرگهرگز در میان موجودات مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده کرکس نمیشود. این خصلت در میان هیچ یک از مخلوقات نیست جز آدمیان. ویکتورهوگوخدایا: به هرکه دوست می داریش بیاموزکه: عشق از زندگی کردن بهتر است و به هرکه دوست تر می داریش بچشان که: دوست داشتن از عشق برتر است. علی شریعتیاگر از کسی متنفری از قسمتی از خودت در او متنفری، چیزی که از ما نیست نمی‌تواند افکار ما را مغشوش کند . هرمان هسهاگر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز بودن در هر حرفه و کاری . ارد بزرگچشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست میکند اگر همه بغیر از خودم کور بودند , من نه به خانه باشکوه احتیاج داشتم نه به مبل عالی . بنیامین فرانکلینخردمند هر آنچه را که می داند نمی گوید و هر آنچه را که بگوید می داند. ارسطوبا بردباری همه چیز در چنگ توست .  ارد بزرگپیش از آن که کاری بکنی ، باید کسی باشی . گوتهریشه گلی است که به شهرت پشت کرده است. جبران خلیل جبرانزندگان، مردگانی هستند که در تعطیلات به سر می برند. موریس مترلینگبا ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود . ارد بزرگتا چهل سالگی که مغزم خوب کار می‌کرد به ریاضیات و پژوهش پرداختم. از چهل تا شصت سالگی که ذهنم ضعیف شده‌بود به فلسفه روی آوردم و در اواخر که به‌کلی کله‌ام کار نمی‌کرد به سیاست! . برتراند راسلفعالیت تازه و جاندار تنها راه غلبه بر فلاکت است . گوتهدر کنارمان دلبر هست و اگر نیست ، در سفر رسیدن به اویم . پس تنهای وجود ندارد . ارد بزرگهدف از زندگی این است که از یک حرمت نفس والا برخوردار باشیم و بتوانیم جدا از مهارت یا عدم مهارت در یک تخصص یا زمینه خاص و تأیید یا عدم تأیید دیگران حرمت نفس خود را حفظ کنیم . ناتانیل براندناشخاص بزرگ و با همت به کوه مانند، هر چه به ایشان نزدیک شوی عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند که چون کمی به آنان نزدیک شوی به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشکار سازند. گوتهکسانی خوشبخت هستند که فکر و اندیشه شان بسوی چیزی غیر از خوشبختی خودشان است. استوارت میلاندوخته ای با ارزشتر از تندرستی ، نمی شناسم . ارد بزرگآرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند. مارتین لوتر‌کینگبهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی. رودیبرای کسب گنج سکوت ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز . ارد بزرگقطعاً خاک و کود لازم است تا گل سرخ بروید. اما گل سرخ نه خاک است و نه کود پونگبر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و درانسان چیزی بزرگتر از فکر او. همیلتونعشق از آنجا که با معشوق پیوند می خورید آغاز می گردد و تا حرکت موزون و هماهنگی روح هایتان امتداد می یابد. هنگامی که جان هایتان یکی می شوند ، آن گاه با تمامی وجود عشق خواهید ورزید.دیگر چیزی بین شما نیست که از جنس عشق نباشد . پیوند مقدس همین است. شور و شعف ، وجد و شادمانی واقعی هم ، این است . باربارا دی آنجلیسگاهی هدف خود ، سد دید آدمیست باید دور شد و آنگاه برگشت چه درخشان هویداست .  ارد بزرگعمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند. دیزرائیلیچیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است. امرسونبرای آنکه به فرودستی گرفتار نشویی ، دست گیر آدمیان شو . ارد بزرگبه نتیجه رسیدن امور مهم ، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد. چاردینیآنکه خود را به امور کوچک سرگرم می‌کند چه بسا که توانای کاهای بزرگ را ندارد. لاروشفوکواگر طالب زندگی سالم و بالندگی‌رو می باشیم باید به حقیقت عشق بورزیم. اسکات پکبدگویی ، رسوایی در پی دارد .  ارد بزرگزندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست. دومادوست داشتن انسان‌ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است. اسکات پکروان مردگان و زندگان در یک ظرف در حال چرخش اند . ارد بزرگاز عشق و جاذبه جسمانی خود بپرسید : چرا می خواهی او را در کنار داشته باشی ؟ چرا می خواهی با او همبستر شوی ؟ سپس به زبان حال دل خود گوش دهید تا پاسخ را بیابید . خواهید دید که ندای کوچکی در اعماق قلب تان پاسخ خواهد داد : تا با او یکی بشوم و به یگانگی و وحدت وجود آغازین خود باز گردم . باربارا دی آنجلیسعشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. اسکات پکما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم. اسکات پکهیچ کس و هیچ چیز نمی تواند مانع پویندگی ما شود . ارد بزرگهنر کلید فهم زندگی است. اسکار وایلهتغییر دهنرگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا می‌کنند. والترنیسپر حرفی در هنگام اندرز ، از اثر آن می کاهد . ارد بزرگاگر زیبایی را آواز سر دهی ، حتی در تنهایی بیابان ، گوش شنوا خواهی یافت. جبران خلیل جبرانروند رشد، پیچیده و پر زحمت است و در درازای عمر ادامه دارد. اسکات پکدر جستجوی نور باش، نور را می‌یابی. آرنتآیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است ، در ما نشانی هست ؟  ارد بزرگبرای آنکه کاری امکان‌پذیر گردد دیدگان دیگری لازم است، دیدگانی نو . یونکشب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم . دوروستانبا خرد ، به سرچشمه پاکی بیاندیش . آدمی گاهی مبدا را اشتباه می گیرد ، برسان زمانی که رودها را سر چشمه  دریاها می نامد ، حال آنکه ابرها از دریاها برمی خیزند و  رودها و چشمه ها را لبریز می کنند . ارد بزرگآدمی ساخته‌ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشیده است . مترلینگاگر دریچه های ادراک شسته بودند،انسان همه‌ چیز را همان گونه که هست می‌دید:بی‌انتها . بلیکبرده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند . بردیر فرانسویزیباترین خوی زن ، نجابت اوست . ارد بزرگهیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است . فرانکلیننباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی . هیلزهامبه ارزش نگاه دوست را هنگامی پی می بری که در بند دشمن و بدسگالان باشی . ارد بزرگهر قدر به طبیعت نزدیک شوی ، زندگانی شایسته تری را پیدا می‌کنی . نیما یوشیجاگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند . نیچهزیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست . ورنر هفتهاگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد .  ارد بزرگبرای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد . اشنباختفکر در باب خوشبختی ، عشق ، آزادی ، عدالت ، خوبی و بدی، تفکر درباره‌ی پرسش‌هایی که بنیاد هستی ما را دگرگون می‌کند . ادگارمونتاریکی در زندگی ماندگار و ابدی نیست ، برسان روشنایی . ارد بزرگ«عقلانیت باز» آن عقلانیتی است که فراموش نمی‌کند که «یکی» در «چند» است و «چند» در «یکی». ادگارمونآرامش،زن دل‌انگیزی است که در نزدیکی دانایی منزل دارد. اپیکارموسهیچ چیزدر زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. باخ‌منکسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد  . ارد بزرگتنها آرامش و سکوت سرچشمه‌ی نیروی لایزال است. داستایوفسکیعلت هر شکستی،عمل کردن بدون فکر است. الکس‌مکنزیراهی جز نرمش و بازی با هستی نیست . ارد بزرگمن تنها یک چیز می‌دانم و آن اینکه هیچ نمی‌دانم. سقراطدانستن کافی نیست،باید به دانسته ی خود عمل کنید. ناپلئون هیلتپه‌ای وجود ندارد که دارای سراشیبی نباشد! ضرب‌المثل ولزینتیجه گیری زود پس از رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است .  ارد بزرگخداوند،روی خطوط کج و معوج، راست و مستقیم می‌نویسد. برزیلیتو ارباب سخنانی هستی که نگفته‌ای،ولی حرفهایی که زده‌ای ارباب تو هستند. ضرب‌المثل تازیروشنایی روز  ، دلیل و برهان نمی خواهد . ارد بزرگتا زمانیکه امروز مبدل به فردا شود انسان‌ها از سعادتی که در این دم نهفته است غافل خواهند بود. ضرب‌المثل چینیبهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. جانسوناگر می‌بینی کسی به روی تو لبند نمی‌زند علت را در لبان فرو بسته ی خود جستجو کن. دیل کارنگیصدها راه برای پند و اندرز دادن وجود دارد اما بیشتر بدترین گونه آن ، که همان رو راست گفتن است را برمی گزینیم . ارد بزرگشیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. سقراطضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. ادگار‌ آلن‌پوهنگامه شادمانه سرودن  و بنواختن ، چه زود گذر و کوتاه است . ارد بزرگبه جای اینکه به تاریکی لعنت بفرستی یک شمع روشن کن. ضرب‌المثل چینیبرای اینکه بزرگ باشی نخست کوچک باش. ضرب‌المثل هندیبرای اینکه پیش روی قاضی نایستی، پشت سر قانون راه برو. ضرب‌المثل انگلیسیناتوان ترین آدمیان، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند . ارد بزرگبه کارهای زشت عادت مکن زیرا ترک آن دشوار است. ضرب‌المثل فارسیمانند علما بنویس و مانند توده مردم حرف بزن. ضرب‌المثل هندیمیرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز باقی خواهد ماند . ارد بزرگدانش به تنهائی یک قدرت است. فرانسیس بیکنبه من می گویند اگر خودت را بشناسی همه ی انسان ها را شناخته ای . جبران خلیل جبرانوقتی در زندگی به داشتنی های خود فکر می کنیم خود را خوشبخت و زمانی که به نداشته می اندیشیم خود را بدبخت حس می کنیم . پس خوشبختی ما در تصور خود ماست . تناجیوهنگامه رهایی اهریمن ، هنگام دربند شدن توست . ارد بزرگادمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشگل است زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند . مونتسکیوخوشبختی، فاصله ی این بدختی تا بدبختی بعدی است . چارلی چاپلینشب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن است . ارد بزرگدنیا این قدر بزرگه که هر کسی واسه خودش یه جایی داره پس سعی کنید به جای اینکه جای کسی رو بگیریدجای خودتون رو پیدا کنید . چارلی چاپلینهیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد . گوتهجام های یکدیگر را پر کنید اما از جام واحد منوشید . جبران خلیل جبرانیک آموزگار خام می تواند مدتها شاگردان خویش را سرگردان کند . ارد بزرگتنها با عشق میان دلهای شماست که عشق میان شما عمق و استحکام واقعی خود را نشان خواهد داد . باربارا دی آنجلیسهمیشه اندکی دیوانگی در عشق هست اما همیشه اندکی منطق هم در دیوانگی هست . فردریش نیچهاندرز جوان باید کوتاه ، تازه و داستان وار باشد . ارد بزرگآخرین بار که به عشق و شور زندگی نهفته در وجود خود اجازه دادید تا بیرون آید و کمی بازیگوشی کند کی بود؟ آخرین باری که از بازی با بچه هایتان به همان اندازه ی آنها لذت بردید ، کی بود؟ آخرین باری که از زنده بودن خود به هیجان آمدید کی بود؟ نگران نباشید دیگران درباره شما چه فکر می کنند. به این فکر نکنید که آن چه را دوست دارید انجام بدهید چقدر عملی ، مفید ، یا موثر است. مضحک باشید ، عاشق باشید ، با شور و حال زندگی کنید . خودتان باشید . باربارا دی آنجلیساز گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار . گاندیتقریبآ همه مردم بخشی از عمرشان را ، در تلاش برای نشان دادن ویژگی هایی که ندارند ، تلف می کنند . سامول جانسونبن و ریشه هستی مانند گردونه ای دوار است  که همه چیز را گرد رسم کرده است برسان : گردش روزها ، چرخش اختران و ستارگان ، چرخش آب بر روی زمین ، زایش و مرگ ، نیکی و بدی ، گردش خون در بدن ، حرکت اتم و  ... ارد بزرگچه غصه هایی بخاطر اتفاقات بدی که هرگز در زندگی ام پیش نیامد خوردم . میکل آنژهرگز نمی توان با آدمهای کوچک کارهای بزرگ انجام داد . سیسرونهرگز هنگام گام برداشتن به سوی آرمان بزرگ ، نگاهت به آنانی که دستمزد خویش را پیشاپیش می خواهند نباشد ! تنها به توانایی های خود اندیشه کن . ارد بزرگاگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند، دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می خواهند . زکریای رازیما ندرتاً درباره آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم . شوپنهاورمن در جهان یک دوست داشته ام و آن خودم بوده ام ! ناپلئونشباهنگام برای خانواده و نزدیکانت نامه بنویس و در روز برای اربابان و سرپرستان  .  ارد بزرگشخصی که امروز زیر سایه ای ارمیده ، مدیون کسی است که مدت ها قبل درختی کاشته . وارن بوفهفراموش نکنیم که ما به سخنان یک طرف دعوا گوش کرده ایم آخر کتابهای اسمانی را خدا نازل کرده . سامیوئل باتلردر هستی جنبش حشرات هم چهار چوبی دارد . ارد بزرگعشق ماندگار هرگز بر جاذبه ی جسمانی میان شما و معشوق که همواره در حال تغییر است متکی نیست . باربارا دی آنجلیسخودت باش شاید بدترین پندی باشد که به بعضی ها می توان داد . تام سامسونعمری را تلف کردم تا بفهمم فهمیدن همه چیز لازم نیست . رنه کوتیچهار چوب نگاه ما زمینی است ، اما برآیند اندیشه ما جنبه آسمانی نیز پیدا می کند . ارد بزرگمن با عشق به تو تنها به میعادگاهم می آیم ، اما این من ، در ظلمت کیست کنار می آیم تا از او دوری کنم ، اما نمی توانم از او بگریزم ، او وجود کوچک خود من است ، آقا و سرور من . حیا و شرمندگی نمی شناسد و شرمنده ام که همراه با او به درگاه تو آمده ام . رابیندرانات تاگوردر آغاز تنها عشق بود. حتی زندگی و پیدایش شما بر روی این کره ی خاکی نیز برخاسته از عشق است . این عشق بوده است که در یک لحظه مرد و زنی را آنچنان به سوی هم جذب کرده است تا از تلفیق و اتحاد عاشقانه ی بدن آن ها بذر شما متولد گردد . باربارا دی آنجلیساگر بر ساماندهی نیروهای خود توانا نباشیم ، دیگران سرنوشتمان را می سازند . ارد بزرگآسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد،آزادی خود ماه است که او را پایبند می کند . رابیندرانات تاگوراگر انتظار و توقع نداشته باشی همه دوست تو اند . رابیندرانات تاگوربخاطر داشته باشید که حواس خود را به هر چه متوجه کنیم همان را به دست می آوریم . آنتونی رابینزاین سخن پذیرفته نیست که : "پیکر بزرگترین زندان روان آدمی است" باید گفت پیکر بهترین دوست و همدم زندگی این جهانی روان است چرا که همیشه بدون کوچکترین بهانه ای بدنبال خواسته های او می دود . این که گفته شود روان در بند بدن است و باید زودتر آزاد شود تا به دیدار دلدار بشتابد ، اشتباه است چون هم او بدن را به روان هدیه نموده است کسی که دلدار می خواهد باید به خواست او تن دهد . ارد بزرگبیا...
همان گونه که هستی بیا دیر مکن...
گیسوان مواجت آشفته
فرق مویت پاشیده.
بیا دلگیر مشو
بیا همان گونه که هستی
بیا دیر مکن
چمن ها را پایمال کرده به سرعت بیا.
اگر چه مروارید های گردنبندت بیفتد و گم شود.
باز بیا و دلگیر مشو
از کشتزارها بیا،
تندتر بیا...
ابرهایی که آسمان را پوشیده است می بینی
در طول رود که در آن دیده می شود.
دسته پرندگان وحشی در پروازند.
بادی که از روی چمن ها می گذرد و هر آن شدت می گیرد باد آن را خاموش خواهد کرد
چه کسی می تواند تردید داشته باشد که به ابروان و مژگانت سرمه نپاشیده ای
زیرا دیدگان طوفانیت از ابرهای بارانی هم سیاه ترند
اگر هنوز حلقه ی گل بافته نشده، چه مانعی دارد؟
اگر زنجیر طلایت هم بسته نشده آن هم بماند
آسمان از ابر آکنده است دیر شده همان گونه که هستی بیا...
بیا فقط بیا...(بخشی از نامه ی رابیندرانات تاگور به همسرش)اگر مراقب سلامت خود نباشید، مشکل است که بتوانید از عواطف خود بهره مند شوید . آنتونی رابینزتنها با از خودگذشتگی برای دیگر آدمیان می توان جاودانه شد . ارد بزرگزرتشت به وسیله فلسفه خود بشر را از بار سنگین مراسم ظاهری آزاد ساخت و اساس آئینش را بر آموزشهای اخلاقی نهاد . رابیندرانات تاگورنشاط و خوشدلی ، اعتماد به نفس شما را تقویت و زندگی را دلپذیرتر می سازد و باعث می شود که اطرافیان شما شادی بیشتری را احساس کنند. خوشدلی به معنی خوشخیالی و فرار از مشکلات نیست بلکه نشانه هوش و ذکاوت شماست . آنتونی رابینزخودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد . ارد بزرگکم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است. ناپلئونعشق مغناطیسی است که ما را به مبدا خود جذب می کند . باربارا دی آنجلیسانسان عاقل همیشه از بدگویی هایی که از او میشود استفاده میکند. ژرژبانهخار های کوچک  زخم به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزد برای روزهای سختر . ارد بزرگشما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.کیم وو چونگهمیشه به خود اعتماد داشته باشید. اگر یک بار کاری را با موفقیت انجام داده باشید، باز هم می توانید. آنتونی رابینزجفتت اگر پرید برای پریدن عجله نکن .  ارد بزرگغذا را سبک کن تا ازمرض ایمن شوی . جالینوس حکیمدعاسخن روح است که حقیقت را به حقیقت بازگو می کند . پی.جی.بلیاگر زندگی با تو سرناسازگاری دارد تو با او سازش کن. اسپارتسخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد . ارد بزرگپاکدامنی و استفامت از تمام پیمانها و سوگند ها محکمتر است . مادام نکرمردبزرگ دیر وعده می دهدو زود انجام می دهد. کنفوسیوسانسان فرزند کار و زحمت خویش است . داروینآدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند . ارد بزرگشجاعت حقیقی ،موفق شدن بر شداید زندگی است . ناپلئوناگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما می شد سعی و عمل دیگر معنی نداشت . مترلینگبی گمان اولین باژ ، آخرین باژ نخواهد بود . ارد بزرگموفقیت برای اشخاص کم ظرفیت مقدمه گستاخی است . ضرب المثل ایتالیاییبا داشتن اراده قوی مالک همه چیز هستید . گوتهحقیقت داروی تلخی است که ثمرات شیرینی دارد . گاندیتبار بی ریش سفید ، همچون خانه بی سقف است . ارد بزرگ
-------------------------
منبع : http://muovafaghiat.blogsky.comارسال توسط R M
تبلیغات
آرشیو مطالب
نظر سنجی
به نظر شما چه چیزی باعث موفقیت می شود ؟
صفحات جانبی
پرفروش ترین ها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic